eko-bord obrzeża ogrodowe jak to się robi

Eko Bord system opis


ekobord krok 1

Jednym z bardziej wymagających zagadnień to rozwiązania pod aspektem estetyki detali przestrzeni brukowych są zawsze ich obrzeża. Oczywiście w odwodzie zawsze można zastosować tradycyjne krawężniki. Nie zawsze jednak akurat „ perfekcyjny” jest ustaleniem, którym pasowałoby zaprezentować nasz park. A przy dzisiejszych stylizacjach każdy suplementarny element może okazać się zbędny. Tak samo rzecz ma się ze ukształtowaniem powierzchni, tak jak ze żwirowymi uliczkami graniczącymi z przestrzenią na której wstaje zasiana trawka. Rzecz komplikuje się, jeśli nasza mieszanka ma być na plastycznych, organicznych rozbiorach. Następną trudnością może być miniaturowy promień łuków planowanych krzywizn. Nawet dosyć subtelne łuki stanowią zarówno dla samych krawężników jak i ich wykonawców spore wyzwanie. Im mniejszy promień łuku – tym problem będzie wzrastał, a zasadniczy efekt może być bardziej kątowy. Rozwiązaniem takowych kłopotów mogą być obrzeża ogrodowe Eko-Bord

ekobord krok 2

Eko bord robi się z sztucznego surowca. Wielozadaniowe belki obrzeżowe prosto dopasowują się do krawędzi między areałami o rozmaitej nawierzchni. Jedną z głównych zalet jest, to że powstają z materiałów wtórnych. To oczywiście nie ma szczególnego znaczenia dla naszego parku, jednak dzięki temu ich produkcja przyczynia się do rękojmi środowiska, raz wykorzystane nie wrzuca się ich do śmietnika.

Jedynym właściwie ograniczeniem w momencie ich stosowania jest stosunkowo małe obciążenie jakie może transferować obrzeże. Nie znajdą sposobu użycia w obszarach przeznaczonych do ruchu samochodowego. Jeżeli jednakże wystąpi taka konieczność, wymagana będzie instalacja listew o betonowych fundamentach, tak samo jak w wypadku tradycyjnych krawężników. 

ekobord krok 3

Znakomicie wywiązują się z funkcji którą jest ograniczanie ścieżek rowerowych, trotuarów, wysypanych żwirem alejek czy przestrzeni o różnorodnych nasadzeniach (na przykład trawnik od podłoża uprawnej). Ich wysokość to 4,5cm, baza o wielkości 8cm i długość zwykłego elementu 100cm. Jednoczy się je za pomocą nieskomplikowanych złączy, zbyteczne są pomocnicze narzędzia. Podstawą systemu są także dwa kotwy mocujące o długości 24,5cm. Stalowe do podłoży pewnych, takich jak glina czy tłuczeń, jak również wykonane z tworzywa do zastosowania w podłożach miękkich (ziemia orna czy piach).

ekobord krok 4

Jak instalować sztaby obrzeżowe Eko bord?
Ścieżka, której istotą jest żwir jest doskonałym wyjściem dla niezbyt ogromnego natężenia ruchu. Zarówno w tym wypadku, jak i przy wszystkich pozostałych wykończeniach surowcami sypkimi wymagana jest geowłóknina jako warstwa rozdzielająca materiał wykończeniowy i niedopuszczająca do jego mieszania się z gruntem.

Nim zabierzemy się za wygrzebywanie, pasuje trochę „poplanować”. Dopracowana idea to istotny element efektu końcowego. Dlatego wszystkie działania terenowe powinny być poprzedzone rzetelnym przemyśleniem i zaplanowaniem utworu przestrzeni.

Nie ma znaczenia, co to będzie: skwer, ogród, aleja – rozbieżność jest w skali i liczba nieodzownych elementów. Warto rozpocząć od zrobienia możliwie dokładnej inwentaryzacji powieszchni, na której zaznaczymy zarówno wymiary działki i stojących na niej zabudowań, oraz detale, które nie pozostaną przeniesine, jak chociażby drzewa czy krzewy.

Na takim szablonie powonień powsatć ostateczny projekt. Umożliwi on (oprócz ścisłego wykonania) także na oszacowanie ilości nieodzownych elementów. W pomyśle należy uwzględnić spójne rozlokowanie ścieżek i ich funkcjonalność. Jeżeli mamy wrażenie, że praca projektowa w jakiś sposób nas przerasta – warto skierwować się po pomoc do zawodowca, czyli architekta lub architekta krajobrazu.

Do nakreślenia lini podziału świetnie nadają się obrzeża eko-bord, za pomocą których rozłączymy poszczególne płaszczyzny. Ułożone „na sucho” i prowizorycznie dołączone doskonale utrwalą kierunek korytowania i pozostałych potrzebnych robót. Przy okazji będzie to porządny test czy mamy ich wystarczającą liczbę. 

eko bord krok ostatni

Instalacja

Montaż składników obrzeżowych eko bord nie jest żadną filozofią. Będziemy tylko potrzebować obcęgów i młotka. Po wyznaczeniu linii rozpadu należy ułożyć belki, scalając je ze sobą.

Jak montować belki obrzeżowe Eko bord?
Nawierzchnia brukowana zawarta obrzeżem Eko bord. Do ułożeniem chodnikiem nawierzchni ograniczonych pałąkowatymi dobrze sprawdzają się kostki brukowe o niedokładnych bryłach. Przy nieco większych promieniach krzywizn nadają się także starobruki.

Standardowo montuje się 4 do 5 kotew na metr bieżący listwy, suma ta jednak zależy również od stopnia skomplikowania tworzonej krzywizny. Przy odcinkach prostych można ją zredukować do 2 – 3 kotew na element o długości metra. W pojedynczej listwie o długości metra znajduje się pięć gniazdek na kotwy plastikowe i sześć na metaliczne.